Covid-19

*English below

Momenteel kunnen we ongeveer 40 personen binnen plaatsen (in plaats van 90 personen zonder Corona maatregelen).
Momenteel organiseren we geen “testen voor toegang events”.
Reserveren kan via de website of bij aankomst.

 • alleen twee personen of groepjes uit hetzelfde huishouden kunnen binnen 1,5 meter van elkaar plaatsnemen
 • iedereen met Covid-19 gerelateerde klachten dient thuis te blijven
 • gasten dienen bij aankomst zijn of haar handen te wassen, bij de ingang staat een wastafel
 • wacht bij de wastafel tot een van onze medewerkers je naar een tafel brengt
 • alle gasten wordt gevraagd contactgegevens achter te laten zodat men gewaarschuwd kan worden bij een Corona-uitbraak in ons café

Voor iedereen is het mogelijk om desinfectiemiddel (>70% alcohol) te gebruiken.
Er zijn meerdere dispensers in het café. Vraag er naar bij ons personeel.

Binnen onze organisatie hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • personeel met Covid-19 gerelateerde klachten blijft thuis
 • personeel wast minimaal twee keer per uur zijn of haar handen
 • de keuken is alleen toegankelijk voor maximaal twee keukenstaf, deze hebben voldoende ruimte om op afstand te kunnen werken
 • personeel maakt gebruik van het personeelstoilet op de 1e verdieping

*

Currently we can place a maximum of 40 people inside (instead of 90 people without Corona measurments).
Currently we do not organize “tests for access events”.
Reservations can be done via the website or upon arrival.

 • only two people or groups from the same household can sit within 1.5 meters of each other
 • anyone with Covid-19 related complaints should stay at home
 • guests must wash their hands on arrival, there is a sink at the entrance
 • wait at the sink for one of our employees to take you to a table
 • all guests are asked to provide contact details so that they can be notified of a Corona outbreak in our cafe

It is possible for everyone to use disinfectant (> 70% alcohol).
There are multiple dispensers in the cafe. Ask our staff about it.

Within our organization we have taken the following measures:

 • personnel with Covid-19 related health issues stay at home
 • staff wash their hands at least twice an hour
 • the kitchen is only accessible for a maximum of two kitchen staff, which have the space to work with distance
 • staff uses the staff toilet on the 1st floor
RubertCovid-19