Covid-19

*English below

Momenteel kunnen we maximaal 40 personen binnen plaatsen.
Reserveren kan via de website of bij aankomst.

 • alleen twee personen of groepjes uit hetzelfde huishouden kunnen binnen 1,5 meter van elkaar plaatsnemen
 • iedereen met Covid-19 gerelateerde klachten dient thuis te blijven
 • gasten dienen bij aankomst zijn of haar handen te wassen, bij de ingang staat een wastafel
 • wacht bij de wastafel tot een van onze medewerkers je naar een tafel brengt
 • alle gasten wordt gevraagd contactgegevens achter te laten zodat men gewaarschuwd kan worden bij een Corona-uitbraak in ons café

Voor iedereen is het mogelijk om desinfectiemiddel (>70% alcohol) te gebruiken.
Er zijn meerdere dispensers in het café. Vraag er naar bij ons personeel.

Binnen onze organisatie hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • personeel met Covid-19 gerelateerde klachten blijft thuis
 • personeel wast minimaal twee keer per uur zijn of haar handen
 • de keuken is alleen toegankelijk voor maximaal twee keukenstaf, deze hebben voldoende ruimte om op afstand te kunnen werken
 • personeel maakt gebruik van het personeelstoilet op de 1e verdieping

*

Currently we can place a maximum of 40 people inside.
Reservations can be done via the website or upon arrival.

 • only two people or groups from the same household can sit within 1.5 meters of each other
 • anyone with Covid-19 related complaints should stay at home
 • guests must wash their hands on arrival, there is a sink at the entrance
 • wait at the sink for one of our employees to take you to a table
 • all guests are asked to provide contact details so that they can be notified of a Corona outbreak in our cafe

It is possible for everyone to use disinfectant (> 70% alcohol).
There are multiple dispensers in the cafe. Ask our staff about it.

Within our organization we have taken the following measures:

 • personnel with Covid-19 related health issues stay at home
 • staff wash their hands at least twice an hour
 • the kitchen is only accessible for a maximum of two kitchen staff, which have the space to work with distance
 • staff uses the staff toilet on the 1st floor
RubertCovid-19